Dags för ytterligare en klimatutredning att lägga i högen…

Riksrevisionen har i en granskningsrapport gett regeringen svidande kritik för bristerna i dess klimatarbete. Det svarar Alliansen på idag, i en debattartikel i Sydsvenskan.

”Den som förorenar klimatet ska betala för sig” är den stolta rubriken. Och så långt håller vi ju med. Alliansen verkar dock anse att vi i princip redan gör tillräckligt. Och det är ju bra att vi har hälften förnybar energi och låga utsläpp från elproduktionen. Men vi har samtidigt förutsättningar för 100% förnybart om viljan funnes och 36% av Sveriges utsläpp kommer faktiskt från energisektorn idag. Så vi är dessvärre långt ifrån hemma. Att Sverige är en ”koldioxideffektiv” ekonomi är också en sanning med viss modifikation om en nu beaktar, som Alliansen skriver, att ” För klimatets del spelar det ingen roll var i världen utsläppen sker”. Ur konsumtionsperspektiv ökar nämligen Sveriges utsläpp. Alliansens aktionsplan är nu att tillsätta (ytterligare) en utredning, ”Klimatfärdplan 2050”! Detta trots att Färdplan 2050 nyligen lades på hyllan utan åtgärd. Om regeringen vill agera i klimatfrågan finns det gott om styrmedelsförslag i den sistnämnda att börja plocka ifrån, likaså från klimatberedningen och Fossilfri Fordonsflotta.

En annan intressant observation är den fullkomliga hängivenheten till ”kostnadseffektiva klimatinvesteringar i utvecklingsländer” där man samtidigt anklagar oppositionen för ”klimatnationalism” eftersom de faktiskt vill minska utsläppen i Sverige. Problemet är bara att ”kostnadseffektiv” i detta sammanhang är både kortsiktigt och minst sagt luddigt. Vad är det man vill uppnå? är en viktig utgångspunkt. Det är nämligen svårt att veta vad som är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå målen om målen är oklara. I en värld där vi alla måste minska de globala utsläppen, överallt, och samtidigt ge kvarvarande utsläppsutrymme till utvecklingsländerna duger det inte att fösa över problemen på någon annan. Kostnadseffektivt skulle i detta sammanhang nämligen i princip innebära att vi gör billiga utsläppsminskningar hos dem och sedan får de göra dyra hos oss. Känns det som global klimaträttvisa?

För att översätta till gamla floskler: Det kanske är bra att plocka de lågt hängande frukterna först, om man vet att bara en liten del av frukten behöver plockas. Men när man vet att hela trädet behöver länsas – är det då självklart att de som har bäst förutsättningar ska kasta sig på de lägst hängande frukterna och sedan lämna de mer svårplockade till de sämre bemedlade?

En annan intressant paradox i sammanhanget är regeringens ovilja att se sin egen och Sveriges ansvar för Vattenfalls koldioxidutsläpp, som nu är större än hela Sveriges och ökar. Där blir man plötsligt själv ”klimatnationalist” och hävdar att det är minsann Tysklands problem, eftersom utsläppen sker innanför deras gränser. Detta trots att statligt ägda Vattenfall driver 4 av Tysklands 10 värsta utsläppare. Logiskt? Konsekvent?

Kom igen nu politiker – i ljuset av senaste rapporterna från IPCC börjar det bli dags att visa lite vilja till förändring och riktiga utsläppsminskningar!