Inför flygskatt!

I dag presenterade regeringen ett välkommet och nödvändigt utredningsdirektiv om att införa en flygskatt. Detta i en tid då utsläppen från svenskarnas flygresor ökar, ändå betalar flyget i dag vare sig energi – eller koldioxidskatt. Skattelättnaderna för flyget innebär alltså högst klimatskadliga subventioner.

Därför skulle ett flygpris som bättre speglar den faktiska samhällskostnaden gynna en överflytt till tåg, och göra långflygningar till en reseform som man kan unna sig mer sällan och då kanske stanna borta längre tid.

Länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har redan gått före och infört egna pålagor på flyget i form av avståndsrelaterade skatter på flygbiljetter. Det är nu hög tid att även Sverige inför en skatt för att flyget i större utsträckning ska bära sina egna klimatkostnader.

En SIFO-undersökning som Naturskyddsföreningen gjorde 2010 visar att 62 procent av svenskarna stödjer en skatt på inrikesflyget i nivå med koldioxidskatten på bensin.