Klimatmaxad snöröjning för kvinnornas, barnens, ekonomins och allas vår skull

IMG_1245 JPG

Känner du dig nödgad att promenera och cykla på bilvägar för att inte ramla omkull på isiga trottoarer och cykelleder? Det är du tyvärr inte ensam om.

När snön faller prioriterar kommuner ofta att snöröja bilvägar framför trottoarer och cykelbanor. Det är inte sällan trottoarerna får agera parkeringsplats åt uppskyfflad snö från bilvägar.

Detta drabbar i störst utsträckning kvinnor som till större del än män cyklar, går och åker kollektivtrafik. Likaså drabbas barn som ju av flera anledningar inte kör bil.

Kvinnor och barns tappra försök att ta sig fram som fotgängare resulterar i tre gånger så många singelolyckor som för bilister på grund av halka. Detta kostar inte bara smärta utan även pengar. Vård och produktionsbortfall som följd av halkolyckor kostar fyra gånger så mycket som hela vinterväghållningen.

Därför måste våra kommuner tänka om. Det är lättare för en bil att ta sig fram i några centimeters snö än för fotgängare och cyklister. Således finns det ingenting som hindrar kommuner från att använda kommunkassan jämställt och ekonomiskt genom att prioritera snöröjning på trottoarer och cykelbanor.

Och det bästa med allt – det är klimatsmaxat. Kommuner kommer allt närmare ett fossilfritt samhälle genom att fler kan välja cykeln och friska promenader.