Vad har egentligen Sverige för klimatmål till 2020?

Riksdagen antog 2009 ett mål om att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser som inte ingår i EU:s utsläppshandel med 40 % till 2020 jämfört med 1990. Men med knappt fem år kvar råder det stor oklarhet kring vad det målet egentligen innebär under den nya regeringen.

Målet lämnar nämligen visst utrymme för tolkning. Alliansregeringen valde att inkludera åtgärder utomlands i målet, och beslöt att av minskningen på 40 % så skulle 27 % avklaras i Sverige, och resterande 13 % skulle uppnås genom att köpa utsläppskrediter.

Detta sätt att räkna kritiserades, med rätta, av bland andra Socialdemokraterna och Miljöpartiet som då båda var i opposition. På sin hemsida skrev socialdemokraterna inför valet apropå 2020-målet att ”istället för framtidsinriktade åtgärder för att minska utsläppen i Sverige väljer högerregeringen att klara målet med siffertrixande och genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder”. I januari förra året lämnade Socialdemokraterna in en KU-anmälan mot regeringen i samma anda.

Miljöpartiet har ofta yttrat samma ståndpunkt, bland annat i en riksdagsmotion (undertecknad av hela riksdagsgruppen) 2012 där de skriver om alliansregeringens tolkning av 2020-målet att: ”Miljöpartiet de gröna anser att detta är ett svek mot klimatet och framtida generationer. Det är dessutom ett falskt sätt att redovisa utsläpp som bara skapar otydlighet och förvirring i debatten och hos allmänhet och näringsliv. Vi anser att metoder för beräkning och redovisning av utsläpp och mål bör vara konsistenta och transparenta.”

Så långt håller jag med både S och Mp. Att länder som Sverige ska bidra till utsläppsminskningar utomlands är självklart, men att låta det kompensera för åtgärder på hemmaplan för att nå det nationella klimatmålet rimmar illa med klimatkonventionen.

Så ska då 2020-målet uppnås nu när S och Mp gått från opposition till regering? S skriver fortfarande på sin hemsida att ”Vi socialdemokrater vill minska utsläppen här i Sverige med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990 för de utsläpp som inte har utsläppsrätter i EU”. Mp nämner inte 2020-målet på sin hemsida.

regeringens hemsida står det dock fortfarande att 2020-målet ska nås med hjälp av åtgärder utomlands. Sidan är uppdaterad i februari i år.

Vi har vid upprepade tillfällen frågat regeringsföreträdare hur den rödgröna regeringen avser att tolka 2020-målet, men inte fått något rakt svar. De svar vi har fått, från bland annat miljö- och klimatminister Åsa Romson (Mp) har inte svarat på den enkla frågan: vad är regeringens tolkning av Sveriges klimatmål till 2020?

Knappt fem år återstår till 2020, och det är alltså oklart om de svenska utsläppen ska minska med 40 % eller 27 %. Hittills har de minskat med strax över 20 %.

Det borde vara en självklarhet med (minst) 40 % minskning till 2020. Det är vad S och Mp gick till val på, och ett minimum sett till vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, vilket Sverige har skrivit under på.

Regeringen har tillsatt en miljömålsberedning som ska ta fram etappmål och styrmedel för att nå det långsiktiga svenska klimatmålet om ”inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050”. Den ska presentera sina rekommendationer i februari 2016. Då återstår mindre än fyra år till 2020.

Därför undrar jag, vad har regeringen egentligen för klimatmål till 2020?

Kommentera

One thought on “Vad har egentligen Sverige för klimatmål till 2020?

  1. \”Det är vad S och Mp gick till val på, och ett minimum sett till vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, vilket Sverige har skrivit under på.\”
    —–
    Att \’svära i kyrkan\’ gillas inte, meeen…
    Det är ett faktum att politikerna inte kan styra klimatet för en planet. Klimatet tar ingen som helst notis om vilka papper som skrivs under. (Det gör inte heller gravitationen.)

Kommentering är stängd.