Välkommen till Naturskyddsföreningens klimatblogg

Det behövs mer tryck i klimatfrågan.

2014 är ett viktigt år för klimatet.  IPCC presenterar sin femte utvärderingsrapport. Den fjärde gav dem Nobels fredspris.  Rapporten från den första arbetsgruppen befäste att det är bråttom att minska de globala utsläppen. Den andra och tredje arbetsgruppen kommer snart att släppa sina rapporter och den stora sammanfattningen kommer i höst. EU diskuterar nu som bäst vilket mål som ska gälla 2030. Ett viktigt mål som måste vara ambitiöst inte minst för att det utgör grunden till EU:s löften i de globala klimatförhandlingarna.

I Sverige är det supervalår. Till både EU parlament i vår och till kommun, landsting och riksdag i höst. Där måste klimatet bli en valfråga. Naturskyddsföreningen jobbar med politisk påverkan och vi vill så klart att våra olika förslag ska genomföras.  Det finns massor med förslag, men för att verkligen förändra krävs också politiskt mod och handlingskraft. Naturskyddsföreningen vill påverka politiken men är partipolitiskt obunden.

På denna blogg kommer du att kunna följa vad vi gör på rikskansliet och lite om vad vi tycker om det som sker i vår omvärld. Det kommer att handla om klimatet, energin och transporterna. I Sverige, Europa och Världen. Vill du ha en fyllig bakgrund av var föreningen står i klimatfrågan kan du läsa klimatpolicyn.

På klimatbloggen kommer främst klimatavdelningen på föreningens rikskansli att skriva. Idag är vi Anna Axelsson, som arbetar med vårt internationella klimatsamarbete; David Kihlberg, svensk och europeisk klimatpolitik; Anna Wolf, energifrågor; Svante Lundquist, transportfrågor; Sanne Kasemets, samordnare av klimatnätverket och jag, Sven Hunhammar, klimatchef.

Jag hoppas att bloggen kommer att inspirera, informera och kanske även irritera ibland?

Nu ökar vi trycket för klimatet!

Sven