Vi måste tolka IPCC positivt och agera nu!

Så har IPCC kommit med sin syntesrapport och sammanfattningen av den[1]. Rapporterna kommer inte så ofta och för den förra fick IPCC Nobels fredspris. Så det är en stor händelse och en mycket viktig rapport. För mänskligheten faktiskt.

IPPC skriver att den mänskliga påverkan på klimatet är tydligt. Människans utsläpp av växthusgaser har aldrig varit större och den senaste klimatförändringen har redan haft stor påverkan på mänskliga och naturliga system. Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka ytterligare uppvärmning och långvariga förändringar. Risken för oåterkalleliga effekter ökar. Men stora minskningar av utsläppen kombinerat med anpassningsåtgärder kan minska riskerna. Det måste ske nu. Utsläppsminskningen de närmaste årtiondena är helt avgörande för framtiden. IPCC konstaterar också att det finns massor med lösningar för utsläppsminskningar och anpassning, men att ingen enskild räcker. Vi måste därför göra vad vi kan på alla nivåer och koppla åtgärderna till andra samhällsmål.

För de som följt klimatdebatten de senaste 20 åren är det alltså inget nytt. Och konstigt vore väl annars. Forskarna blir bara mer och mer säkra på sin sak, modellerna förfinas och data faller på plats.

Nu är det därför äntligen dags för verkstad. Det har snackats färdigt. Det måste ske nu och på alla nivåer. Buskapet från IPCC måste ju tolkas positivt. Det går fortfarande att hindra klimatkaoset, att begränsa klimatförändringen till hanterbara nivåer. Men det är bråttom att ställa om och visst är det en stor utmaning. Men det är klart att det går genom ett 100 % förnybart energisystem, ett effektivt transportsystem och förändrade kostvanor. Dags att klimatmaxa!

[1] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf

Kommentera

2 thoughts on “Vi måste tolka IPCC positivt och agera nu!

  1. Vetenskaplig debatt om klimatet tillåts inte i Sverige – så att följa dessa ickeexisterande debatter har inte varit lätt… Den rätta Tron får inte ifrågasättas.

    Ingen av klimathots-anhängarna vågar öht diskutera klimatet – eftersom dom vet att det inte har någonting med vetenskap att göra. Det handlar enbart om makt och politisk styrning, medelst skrämselpropaganda.

    Och enligt framstående klimatforskare, stämmer modellerna inte alls.
    _____________________

    Fanatiska domedagsreligioner brukar inte slå in, av nån anledning…

Kommentering är stängd.