Bra att skatten höjs på bensin och diesel!

Höjda energi- och koldioxidskatter är viktiga styrmedel i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. När skatten höjs på bensin och diesel blir det attraktivare att ta tåget, bussen och cykeln istället för bilen. Det ökar också efterfrågan på mer bränslesnåla fordon och förnyelsebara bränslen.

Åtgärden är dock inte tillräcklig för att förändra bilisters vanor och minska koldioxidutsläppen från biltrafiken, även om detta är ett lovvärt första steg. I praktiken blir det i själva verket inte dyrare att köra bil med det nya skatteförslaget än vad det var för ett år sedan.

Därför måste även koldioxidskatten höjas så att stadsbor åker mindre bil och mer kollektivt, medan främst landsbygdsbor snabbt måste få tillgång till de fossilfria bilarna eftersom bilen fortfarande behövs på landsbygden. Det är en ineffektiv landsbygdspolitik att alla de som inte bor på landsbygden får sänkta milkostnader. Det är smartare att sänka andra skatter som riktas direkt mot landsbygden.

Med både klimatförhandlingar och nya milleniemål på agendan är 2015 ett betydelsefullt år för miljö- och klimatpolitiken. Det är dags att Sverige återtar rollen som föregångsland inom miljöpolitiken. Att höja ambitionerna på hemmaplan är nödvändigt för att Sverige ska ha möjlighet att vara en drivande kraft i de internationella klimatförhandlingarna som utmynnar i FN:s klimatmöte COP21 under slutet av året.

 

 

Kommentera

3 thoughts on “Bra att skatten höjs på bensin och diesel!

 1. \”I praktiken blir det i själva verket inte dyrare att köra bil med det nya skatteförslaget än vad det var för ett år sedan\”
  Nä – skattehöjningen är ~en femtedel(!) av prisfallet vid pump det senaste året. Uruselt av en regering som säger sig vara föregångare!

 2. Ge mig en anledning varför jag skall köra på etanol i fortsättningen då en extra beskattning vid årsskiftet skall ske t.o.m. större än den på bensin – det är ju fullständigt vansinnigt – i och för sig så tillverkar vi inte den i Sverige utan importerar från Kanada vad jag har hört oxså crasy – ja allt är en stor \”soppa\”!

  • Hej Ludvig,
   Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till att befrielsen från energiskatt minskas för etanol, Fame och HVO. Eftersom regeringens förslag om minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel innebär att etanol till både hög- och låginblandning blir dyrare än tidigare i förhållande till bensin skapas en konkurrensnackdel för etanolen. Regeringen måste därav ta strid mot Europeiska kommissions beaktande av skattebefrielsen som ett driftsstöd enligt de regler om statsstöd som finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Läs gärna mer om etanolen här: http://www.dn.se/debatt/ofattbart-att-regeringen-straffskattar-bort-etanolen/

   MVH
   Niklas Englund

Kommentering är stängd.