Burfisket en föregångare

Jag är på tåget hem från ett blåsigt Strömstad. Var där för att fira två positiva händelser. Vilket står i bjärt kontrast till det EU-möte som just nu pågår där och som tvingas konstaterar EU:s totala misslyckande med att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden till 2010, vilket länderna lovade varandra redan 2001. Varför är […]

Läs mer

Fosfatförbud – miljöseger på export

Naturskyddsföreningens jubileumsbok heter ”Hundra år av envishet”* och även om det inte har tagit riktigt så lång tid att få till ett fosfatförbud i Sverige är det  frapperande hur lång tid det kan ta att genomföra relativt enkla och billiga åtgärder. Men sittande regering skall all heder av att vi nu äntligen fått till ett fosfatförbud […]

Läs mer

Rädda kväveskatten som är bra för både havet och klimatet

För ett par veckor sedan fick regeringen beröm för förslaget att höja koldioxidskatten för jordbruket och det övriga näringslivet (förutom den energiintensiva industrin som är del av EU:s utsläppshandel). En höjd koldioxidskatt är också långsiktigt bra för jord- och skogsbruket eftersom efterfrågan på biobränsle som de producerar kommer att öka.   Men enligt tillförlitliga källor vill […]

Läs mer