Smutsiga italienska sopor

Idag avslöjade Ekot att avfall från Italien importeras till Halmstad. Där skall det förbrännas. Märkligt kan tyckas. Varför skall vi förbränna italienskt avfall i Sverige? Ur resurssynpunkt är det givetvis förkastligt. Inte bara att avfallshanteringen genererar helt onödiga transporter med olika utsläpp som följd utan också för att vi som restprodukt får en växande mängd aska som är miljöfarlig och som innehåller en cocktail av kemikalier.

Läs mer