COP21: Join the winning side!

På väg hem från klimatmötet i Paris! Trött men nöjd över att det äntligen blev en riktig framgång efter 21 års förhandlande. Nu har världen ett klimatavtal! Och vad bättre är – länderna har nu skärpt den långsiktiga temperaturgränsen som antogs i Cancun 2010. Bort är allt tal om ”två-gradersmålet” som vi alla lärt oss att säga. Nu är det 1.5 grader som gäller!

Detta innebär att de flesta färdplaner behöver skrivas om. Nu måste utsläppen minska mycket snabbare och enligt klimatforskarna bör klotet ha nollat utsläppen redan 2050. Därför bör miljömålsberedningen redan idag starta en ny diskussion om hur utsläppsmålen ska skärpas och framför allt hur Sverige kan införa konkreta styrmedel NU.

Utmaningen är givetvis gigantisk och löses inte av att det står 1.5 grader i ett avtal men denna siffra kan, rätt utnyttjad, bli en hävstång till att ställa om våra samhällen mycket snabbare.

Jag påminner mig själv ofta om att detta avtal också är Saudiarabiens avtal. FN:s klimatavtal är den MINSTA gemensamma nämnaren när alla stater i världen är eniga. Och alla ville faktiskt skärpa temperaturgränsen till ca 1.5 grader. Det är i sig själv en demokratisk framgång att det över huvud taget går att få alla länder att enas om ett gemensamt beslut om vår gemensamma framtid. Det är stort! Och detta avtal är det andra stora FN-beslutet i år. FN har också levererat 17 utvecklingsmål som ska vara uppfyllda redan 2030. Den samverkan som kan uppstå mellan dessa båda dokument möjliggör att flera goda synergieffekter blir synliga. Det uppstår en mängdrabatt när man löser flera problem på en gång!

Vi får inte heller glömma att avtalet i Paris bara är ett golv. Många länder och företag kommer att bygga väggar och tak genom att gå mycket fortare fram än vad som lovas ut på denna konferens och erfarenheten visar att det oftast går lättare att minska utsläppen av vad politikerna själva vågar tro. Det är därför som de nu måste träffas vart femte år och vid varje träff utmanas att höja ambitionerna. Denna cykliska motor är en viktig förutsättning för att klara 1.5-gradersgränsen.

Min känsla är att vi kommer att minnas klimatmötet i Paris som en vändpunkt i det globala klimatarbetet. Framgången blev en tydlig signal till alla världens länder och företag om att den fossila parentesen snart är avslutad. Världen har bestämt sig.

Jag har också en känsla av att verkligheten håller på att springa förbi klimatmötena. Det finns tecken som tyder på att världen kan vända utsläppsökningar till minskningar redan inom ett par år. Energisektorn stabiliserade sina utsläpp 2014. Vilket är förväntad utveckling eftersom den förnybara energin går som tåget när det går som bäst. I fjol var det första gången som investeringarna i förnybart var större än alla investeringar i fossilt och kärnkraft tillsammans.

En ny tid är här. Vi har fått ett nytt och ambitiösare klimatavtal. Solrevolutionen är här. Batteripriset sjunker till och med snabbare än solcellspriserna. De fattiga länderna kan gå en genväg till utveckling. Nu är det dags att släppa loss all kreativitet och engagemang för en bättre värld.

Nu kör vi.

Join the winning side!

En högtidsdag för mänskligheten! <3Nu har världens länder äntligen enats om ett förslag på legalt bindande, globalt…

Posted by Naturskyddsföreningen on den 12 december 2015

Kommentera

2 thoughts on “COP21: Join the winning side!

  1. hej Svante Axelsson
    jag heter nimco och jag är en elev som går ållebergsgymnasiet i falköping
    jag vill fråga dig hur gick Cop21 och vad de bestämt?
    tack

Kommentering är stängd.