Den nya lobbyorganisationen för cykling var i Riksdagen idag

Cykel i riksdagen

Cyklingen ska få en starkare röst i Sverige. Därför samlas nu landets ledande intresseorganisationer i cykelfrågor till en bred allians och bildar paraplyorganisationen Nya Svensk Cykling. Utöver Naturskyddsföreningen är även Cykelfrämjandet, Cykelbranschen, Svenska Cykelförbundet, Vätternrundan och Turistcykellederna med.

Idag hade vi vårt första lobbymöte i Riksdagen. Ett frukostmöte med Riksdagens cykelnätverk där ett 20-tal ledamöter från båda blocken mötte upp. Intresset för cyklingen är stor i denna grupp. Ett exempel är riksdagsbeslutet den 4 mars om en nationell cykelstrategi för att främja ökad cykling. Bra. Men det går ju för långsamt.

Det finns massor att göra, här är några frågor vi kommer driva i Svensk Cykling:

  • Bygg bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur.
  • Satsa mer resurser på drift och underhåll av befintlig cykelinfrastruktur.
  • Prioritera cykeln högre i hur markytan i våra städer används.
  • Sänk bashastigheten för motorfordon i svenska städer.
  • Skapa enklare regler för markåtkomst av cykelleder.
  • Ökad åtkomst för cyklister till allmänna vägar för motion och tävling.
  • Utökade resurser till cykelplanering på alla politiska nivåer.
  • Det krävs fler beslut inom trafikregleringen som gynnar cyklisters framkomlighet – som tillåten högersväng vid rött ljus och cykling mot enkelriktat.
  • Att ta med cykel i kollektivtrafiken måste bli enklare, och parkeringsmöjligheter vid tåg- och busshållplatser måste förbättras.
  • Utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar samt för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.

På Naturskyddsföreningen kommer vi fortsätta att ha ”Cykelchock” som ett av våra fyra teman i klimatmaxakampanjen och cykeldagen den 19 september är ett exempel på hur vi driver på cyklingen i hela landet.