Från gatukorsning till viloplats

I fredags samlades politiker, planerare och aktörer i Stockholm för att diskutera hur man bygger en stad för framtiden. New Yorks f.d. trafikchef Janette Sadik-Khan berättade på plats om hur New York har skapat bilfria torg, cykelstråk och busskörfält.

Sadik-Khan förklarade att biltrafiken hade tagit över i New York. Stadens borgmästare Michael Bloombergs beslöt sig för att utvecklingen behövde ändras för att staden skulle få tillväxt och livskvalitet.

Steg för steg gjorde New York om parkeringsytor till små torg där allmänheten kunde njuta av staden. Busskörfält målades på många gator, cykelbanor anlades på minst lika många och nya övergångsställen, lägre hastigheter och tydligare trafikmiljöer gjorde det säkrare för fotgängare.

Som ett resultat minskade olyckorna för alla transportslag.  Även omsättningen i affärer ökade där bilparkeringar eller bilfiler gjorts om till allmänna utrymmen.

En av förvandlingarna skedde på Times Square. Från att ha varit en gatukorsning med ständiga bilköer blev platsen en samlingspunkt fylld med evenemang och människor. 81 procent av invånarna var efter omdaningen av Times Square positiva, trots högljudd kritik innan projektet sattes igång.

Nu måste även Sveriges beslutsfattare våga ta stegen för förändring. Bygg levande städer för fotgängare och cyklister, på köpet räddas även klimatet.

Times-Square_9763