Frukost för en fossilfri fordonsflotta

I går arrangerade vi ett frukostseminarium om utredingen för en fossilfri fordonsflotta på kansliet. Panelen bestod av riksdagsledamötena Anders Ygeman (S), ordförande i Trafikutskottet, Roger Tiefensee (C ) och Helena Leander (MP) båda ledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet. Svante Axelsson var utfrågare.

fff

Panelen var i stort överens om att topp-tre styrmedlen från utredningen är bonus-malus för personbliar, en kilometerskatt för lastbilar, även om kärt barn kan ha många namn, samt stöd till städer som vill begränsa utsläppen med lokala åtgärder.

Det märktes bitvis att det är valår, (S) var t.ex. inte imponerat över att regeringen fortfarande efter många år inte ens lyckats definiera det luddiga begreppet fossiloberoende fordonsflotta. Och när Svante Axelsson beklagade sig över alla förslag som ligger och ”möglar i kylskåpet” replikerade Anders Ygeman att ”kylskåpet var utlånat”.

Så vad kan man förvänta sig vid ett eventuellt maktskifte? Ygeman visade prov på nytänkande med lösa idéer om ett avgastak för städer likt det som funnits för Arlanda. (MP) och (S) var också rörande överens om att flyget måste bära sina miljökostnader i framtiden. Men hur ett sådant styrmedel skulle kunna utformas var oklart.

Satsningarna på järnväg borde också kunna höjas rejält. När Roger Tiefensees magkänsla sa att balansen i regeringens nya infrastruktursatsning på 522 Mrd till vägar och järnvägar var OK fick han rejält mothugg och (MP) övertrumfade (S) i ytterligare järnvägssatsningar med 70 Mrd över socialdemokraternas 46 Mrd som också innehåller vägar.

Remissvaren på utredningen ska vara inne den 19 maj.