Klimatmaxa järnvägen

Förhandlingar om regeringens vårproposition är i full gång. Många frågar sig vilka som ska bli de stora vinnarna när budgeten presenteras. Blir det kanske pensionärer, studenter eller mjölkbönder?

Lyckligtvis kan alla bli vinnare tack vare vårpropositionen. Företagare, lärare, pensionärer, globetrotters och vad man än vill definiera sig som vinner nämligen på ökat järnvägsunderhåll. Ett robust järnvägssystem innebär en väl fungerande arbetsmarknad både på landsbygden och i städerna, goda pendling- och resesmöjligheter, och framför allt, det hjälper oss att klimatmaxa politiken.

Järnvägen är det mest energieffektiva transportslaget både för personer och gods. Om den dessutom drivs med förnybar el har driften en försumbar klimatpåverkan. Men tyvärr saknas det i dag kapacitet för en snabb överföring till järnväg i stor skala.

I regeringens höstbudget föreslogs att ytterligare 1,24 miljarder kronor skulle tillföras järnvägen årligen under 2015-2018, utöver det som slagits fast i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Det var ett litet steg i rätt riktning. Pengarna försvann dock när regeringens budget föll.

Ska regeringen lyckas med sin strategi om att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste således pengarna till järnvägsunderhållet istället läggas in i vårpropositionen. De 1,24 miljarder som redan försvunnit från 2015 måste snarast skjutas till för att inte också missa återstoden av årets underhåll.

Pengarna är egentligen en spottstyver i jämförelse med Trafikverkets beräkningar om att tågkaoset kostar samhället fem miljarder kronor varje år. För att rädda järnvägen behövs en stor järnvägssatsning. Kostnadsuppskattningarna i Kapacitetsutredningen skulle kunna tolkas som en överslagsräkning av vad det skulle kosta att göra en storsatsning på järnväg. Klimatpaketet anges som summan av de övriga storstads-, person- och godspaketen. Utredningen pekar på blygsamma 40 miljarder extra till 2021, 280 miljarder med viss dubbelräkning 2022-2025 och 350 miljarder 2026-2050. Det är knappt 20 miljarder per år.

Sverige måste få en järnväg att lita på. Vill vi ha råd med ett av världens bästa välfärdssamhällen måste järnvägen fungera. I vårpropositionen kan regeringen visa vägen.

Kommentera

One thought on “Klimatmaxa järnvägen

  1. Ditt användande av fantasibegrepp, som t.ex. \”klimatmaxa\” och \”klimatpåverkan\”, ger ett oseriöst intryck.
    Hoppa över sånt trams om du vill bli tagen på allvar. Järnvägsproblemen behöver verkligen tas på allvar!

Kommentering är stängd.