Någon som gör något konkret

Lidy

Lidy Nacpil visar upp de infographics som Global Campaign for Climate Justice har gjort för att illustrera hur vi kan leva inom kolbudgeten.

Idag tändes en gnista av hopp hos mig, när jag träffade Global Campaign for Climate Justice. De har nyligen lanserat sin websajt ”Fair Share” som visar hur mycket länder behöver minska sina utsläpp och finansiera utsläppsminskningar i andra länder (utan att räkna det som offsets). De utgår ifrån att alla länder behöver minska sina utsläpp, och illustrerar principen om gemensamt med olika ansvar på ett väldigt lättillgängligt sätt. De har kvantifierat vad som borde vara varje lands ”rättvisa andel” av de utsläppsminskningar som måste ske för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Den typen av konkret input är sådant som kan bidra till mer konstruktiva förhandlingar, där positionerna nu är låsta mellan dem som vill behålla uppdelningen i länder med och utan ustläppsminskningsansvar (utvecklingsländer) och de som vill att det nya avtalet inte ska göra skillnad mellan länder (höginkomstländer). Websajten har utvecklats i samarbete med forskare på Stockholm Environment Institute (som också har bidragit till IPCC-rapporten).

Lidy Nacpil leder den globala kampanjen, som samlar ungefär 200 organisationer från hela världen.