Nya kostråd från Livsmedelsverket: ät mindre kött för både hälsa och klimat

Livsmedelsverket har tagit fram förslag till nya kostråd som just har varit ute på remiss. Bland annat konstaterar SLV att en hälsosam kost går hand i hand med en kost med mindre miljöpåverkan. Mindre kött, mer grönt, mer säsong och mer eko. För minskad klimatpåverkan är det framförallt en minskning av animalierna som är viktig.

Livsmedelsverket förslag finns här.

Naturskyddsföreningen välkomnar kostråden och lämnar förslag på förbättringar och förtydliganden samt viss kritik i vårt remissvar.