Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Svebio skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter om Etanolen som är världens största biodrivmedel och svarar enligt IEA, International Energy Agency, för cirka två tredjedelar av den bioenergi som används inom transportsektorn. På många håll kan bioetanol produceras till låg kostnad, ibland 3–4 kronor per liter, med hög reduktion av växthusgaser och utan subventioner av råvara eller produktion. Men tyvärr fullföljer regeringen nu sveket mot etanolen genom att föreslå en straffskatt, som sannolikt blir dödsstöten för etanolbränslet E85.

Istället för att ta en öppen fight med EU-kommissionen om ett orimligt regelverk, som innebär att principen om att förorenaren ska betala helt kortsluts, böjer man sig för kommissionens diktat och riskerar därmed hela den svenska politiken att ställa om marknaden genom att bestraffa det som ska bort, de fossila drivmedlen. EU-kommissionen kräver nämligen att de miljövänliga biodrivmedlen inte får vara billigare än de fossila!

Läs hela debattartikeln här.

Vi har också fått tre repliker på debattartikeln från regeringsrepresentanter och forskare. I vår slutreplik förklarar vi att Naturskyddsföreningen och Svebio kräver att Sverige ska ha rätt att använda generella ekonomiska styrmedel för att gynna klimatvänliga drivmedel framför fossila. Sverige måste ha rätten att praktisera principen om att förorenaren ska betala i vår marknadsekonomi och göra styrmedlen så starka att de straffar ut de drivmedel vi inte vill ha kvar, fossil bensin och diesel.

Läs gärna hela debatten här.