Näringslivets kampanj gör dubbelfel

Har nu läst ett antal annonser från näringslivets kampanj ”krafttag.nu” (och besökt deras hemsida) och förundras över deras världsbild. Det övergripande syftet tycks vara att garantera svenskt näringsliv billig el med hjälp av en blocköverskridande energiuppgörelse. Men den tiden är förbi. Inte på grund av att det inte skulle gå att komma överens mellan blocken […]

Läs mer

Finanskris och klimatkris – likheter och olikheter?

Finanskrisen tycks fortsätta trots att regeringarna tagit fram gigantiska garantibelopp om så skulle behövas. Krisen har förstärkts av en förtroendekris mellan bankerna och den psykologiska snöbollseffekten har spätt på en underliggande lågkonjunktur. Talet om kris fördjupar krisen! Klimatkrisen genereras inte av psykologi även om vissa debattörer säkert skulle vilja påstå att det är en överdriven […]

Läs mer

Vindkraft i medvind

Var på VIND 08 i Malmö i förra veckan – vindkraftsbranschens årliga vindkraftskonferens. Spännande att se hur snabbt vindkraften nu utvecklas även i Sverige. Naturskyddsföreningen tror att det går att bygga 25-30 TWh vindkraft till 2020 vilket innebär ca 5-6000 vindkraftverk i vårt glesbefolkade land samt till havs. I Danmark som knappt inte är större […]

Läs mer

Hoppas vinden vänder i Folkpartiet

Folkpartiet har i dagarna presenterat sitt klimatprogram. Partiet, som var ett av de första att förorda koldioxidskatt som ett klimatpolitiskt styrmedel, håller fast vid detta miljöekonomiska redskap. Kul! Verkligheten visar också att denna miljöskatt har varit ett av de mest effektiva redskapen att minska utsläppen i Sverige. Det som däremot förvånar mig är att dagens […]

Läs mer

Mycket står på spel i klimatfrågan

Nyss hemkommen från bokmässan i Göteborg känner jag en ökad motivation för att mobilisera i klimatfrågan. Det känns än viktigare nu när finanskrisen försöker få oss att bara titta genom de närsynta glasögonen och fokusera på de kortsiktiga frågorna. Och vid ett möte med Andreas Carlgren i förra veckan förstärktes bilden – han berättade att […]

Läs mer

Gör din egen el

Om den senaste klimatvågen kännetecknas av att många köper miljöbil så tror jag att nästa stora våg handlar om att sätta upp egna små vindkraftverk och solceller på huset. Och i takt med att priset på den förnybara energin sjunker samtidigt som priset på el (inklusive energiskatt) ökar talar för att det också är en […]

Läs mer