Rulla med oss på cykeldagen!

Nu laddar vi inför årets cykelchock på lördagen den 19 september!

Vi i Naturskyddsföreningen vill klimatmaxa politiken. En av pusselbitarna i en klimatmaxad politik är ordentliga satsningar på cykeln. Idag är cykeln undanskuffad i politiken, istället får bilen mest hjälp av staten. Vet du till exempel hur mycket av Sveriges infrastrukturpengar som går till cykelbanor? Inte ens EN procent! Ändå sker ungefär var tionde resa i Sverige på cykel.

Det här vill vi förändra. Vi vill cykelchocka Sverige! Därför anordnar vi en årlig nationell cykeldag, då vi kan ha kul med våra hojar, samtidigt som vi sätter tryck på politiker och sprider ordet om cykeln som en av framtidens klimatsmartaste lösningar. 

Ta kontakt med Naturskyddsföreningen hos dig för att se hur du kan vara med på cykeldagen.

Vi ses!