Sex gånger dyrare om du väljer bilen

Det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Det visar en ny studie av cykelstaden Köpenhamn.

I den jämförande studien har Stefan Gössling från Lunds universitet tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland undersökt en kostnad-nytta-analys som Köpenhamns kommun använder för att bedöma om ny cykelinfrastruktur ska byggas. Det vill säga hur mycket bilen kostar samhället och vilka fördelar den har jämfört med cykeln när det gäller bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel i Köpenhamn. Resultatet visar att det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln.

– Om samhällets och så kallade privata kostnader (som ligger på individen) räknas samman blir bilens påverkan per kilometer 0,50 Euro och cykelns påverkan 0,08 Euro. Det blir alltså sex gånger dyrare om du väljer bilen istället för cykeln som transportmedel, skriver Stefan Gössling vid Lunds universitet.

Studien visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

Nu är det dags att även cykelchocka Sverige! Naturskyddsföreningen listar 5 chockerande enkla lösningar till Sveriges politiker: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa/cykelchock

Niklas Englund
Sakkunnig Transporter