Tips på valaffischer till Centern

Centerpartiet med Anna-Karin Hatt i spetsen bad oss och några andra om tips på vilka frågor de ska driva inför valet på ett seminarium idag. Jag presenterade tre snabba utkast till valaffischer: bonus-malus för personbilar, järnvägsinvesteringar och km-skatt för lastbilar. Kom ihåg var ni såg dem först…

centern 1 bild

centern 2 bild

centern 3 bild

Det krävs många åtgärder och styrmedel för att nå fossilfria transporter. Nybilarna måste bli effektivare, elektrifieras och drivas med fossilfria bränslen. Bilanvändningen måste bli smartare och tillgängligheten utan bil öka med kollektivtrafik och cykel. Vi måste öka andelen järnväg. Godstransporterna måste också flyttas från lastbil till järnväg så långt det går. Och så vidare. Det är stora förändringar som krävs men krismedvetenheten på seminariet var inte särskilt stor. Flera talade sig varma för en nollvision och det är väl toppen men bara så länge den kombineras med tuffa styrmedel. Det krävs en rad generella och riktade styrmedel för att åstadkomma förändring.

Mina topp tre som snabbt kan införas var alltså bonus-malus för personbilar där bränsletörstiga bilar betalar en registreringsavgift som går till klimatsmartare bilar, som en Robin Hood avgift. Investeringar i järnväg som skapar fler jobb än in många andra sektorer. Och en kilometer-skatt för lastbilar som skulle effektivisera trafiken och skapa bättre balans mot banavgifterna på tågen. Panelen på dagens seminarium bestod i övrigt av BilSweden (som inte gillar bonus-malus) och Skogsindustrierna (som inte gillar kilometerskatt). Men ingen av dem presenterade något annat alternativ som snabbt leder oss till minskade utsläpp. Näringslivet snackar gärna om visioner och vad som skulle kunna hända, men allt för lite om vilka styrmedel som måste till för att få det att hända. Nu behövs det politiskt mod!