Vi som bloggar

Johanna Sandahl

johannas_hav_986

Naturskyddsföreningens ordförande och talesperson. Talesperson i frågor om klimat, trafik och energi. Utbildad agronom med master i rural development studies och har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor.

David Kihlberg

David250x

Arbetar som klimatsakkunnig med fokus på svensk och europeisk klimatpolitik. Är statsvetare med miljöpolitisk inriktning och med många års engagemang i miljörörelsen. Är övertygad om att nära-nollutsläpp är en förutsättning för andra samhällsmål, och vice versa.

Sanne Kasemets

sanne

Samordnare för Naturskyddsföreningens klimatnätverk. Är miljövetare med inriktning samhälle och globala perspektiv. Tror på visionsskapande och brett deltagande för att skapa förändring och engagemang.

Anna Östergren

anna_ostergren

Sakkunnig internationella klimatfrågor. Utbildad nationalekonom med fokus på utvecklingsekonomi.  Är intresserad av klimatfrågan ur ett rättighetsperspektiv.