Var femte smycke har för höga halter av bly, kadmium eller nickel!

 

Under 2014 har Kemikalieinspektionen och kommunerna undersökt totalt 1162 smycken hos ca 500 butiker och 100 importörer och tillverkare. Smycken får inte innehålla bly eller kadmium, eller läcka nickel, över förutbestämda gränsvärden (se tabell). Bly och kadmium används i billiga smycken för att ge dem tyngd, så de känns mer äkta eller ge dem en viss yta. Bly förekommer även i ”glitterstenar”, dvs. glasbitar som ska se ut som diamanter eller andra ädelmetaller.

Ämne Gränsvärde Gäller from
Bly 0,05 viktsprocent 9 oktober 2013
Kadmium 0,01 viktsprocent 11 december 2011
Nickel 0,5 µg/cm2/vecka år 2000

 

Bly påverkar bland annat nervsystemet och hjärnans utveckling och är därför särskilt farligt för foster och barn. Det är även farligt för miljön. Höga halter är akut giftiga. Man får främst i sig bly från smycken om man stoppar dem i munnen, eftersom hudupptaget anses vara lågt. Det gör att barn är extra utsatta då de oftare tenderar att stoppa saker i munnen.

Kadmium kan orsaka njurskador och benskörhet samt misstänks kunna orsaka cancer. Det är även farligt för miljön. Precis som för bly så får man främst i sig kadmium från smycken om man stoppar dem i munnen, eftersom hudupptaget anses vara lågt. Det gör att barn är extra utsatta.

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi, ett besvär som man sedan bär med sig livet ut. Ca 15 % av kvinnorna i Norden är drabbade. Olika material släpper nickel ifrån sig olika lätt. Det är därför som gränsvärdet är satt för hur mycket nickel som får läcka. Rostfritt stål är ett exempel på en legering som kan innehålla höga nickelhalter men där nicklet är så hårt bundet att det inte är något problem ur allergisynpunkt.

Okunskapen är stor hos butiker som säljer smycken och de flesta ställer inga som helst krav på sina leverantörer. Fråga gärna vid köp om smycket du tänkt köpa är bly- och kadmiumfritt, så fler butiker börjar ställa krav vid sina inköp!

Länk till Kemikalieinspektionens rapport.