Idag kan du rösta för miljön!

Nu kan du rösta till Europaparlamentet. Från och med idag är det möjligt att förtidsrösta. Det kryllar av vallokaler i landet. Om du tycker att miljöfrågan är viktig har Naturskyddsföreningen tagit fram en rapport som granskar vad ledamöterna i Europaparlamentet har gjort den gångna mandatperioden. Miljöengagerade ledamöter finns i flera partier, över blockgränserna. Inom kort […]

Läs mer

ICA slutar med jätteräkor!

Helgen som gick var alldeles underbar, med jubileumskonferens under tre dagar som kröntes av en kunglig fest i Stockholms stadshus på själva födelsedagen. Dagarna var fyllda av spännande programpunkter och hundratals eldsjälar var på plats i Stockholm för att fira Naturskyddsföreningens hundratals segrar under 100 år, och – än mer – för att diskutera strategier […]

Läs mer

Öka tempot i klimatarbetet

Idag skriver vi på Newsmill – tillsammans med ärkebiskop Anders Wejryd, Johan Rockström på Stockholm Environment Institute, Lasse Gustavsson på WWF och Christer Zettergren på Röda Korset – att tempot i klimatarbetet måste öka inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Forskarnas bild av klimatförändringen blir allt mörkare men samtidigt växer lösningar fram och möjligheterna att hantera problemen […]

Läs mer

Även Lundgren (JL) pekar på annat

Naturskyddsföreningens valgranskning engagerar. Inte minst de ledamöter som fått dåligt miljöomdöme har börjat diskutera miljöfrågor. Det är spännande. Nils Lundgren (JL) uppträder också på Newsmill. Lundren har faktiskt rätt i en av sina kommentarer om vår EU-granskning: Naturskyddsföreningen granskar i första hand miljö- och hälsofrågor, inte ”ekonomiskt välstånd, sjukvård, sysselsättning och pensioner”, som Lundgren konstaterar. Det […]

Läs mer

Moderater försöker också skylla ifrån sig

Precis som Lars Wohlin (Kd) igår försöker moderaterna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark i en artikel på Newsmill idag krypa undan sitt miljödåliga röstande i Europaparlamentet. De pekar på åsiktsskillnader i kärnkraftsfrågan men som vi tidigare påpekat ingår kärnkraft inte alls i de omröstningar i EU-parlamentet som vi granskat. Kärnkraft är föremål för nationell politik, […]

Läs mer

Lars Wohlin (Kd) bekräftar sin okunskap

Lars Wohlin (Kd) har gett en kommentar på Newsmill om Naturskyddsföreningens valgranskning och det faktum att han fått lägsta möjliga betyg. Inspelet bekräftar ett oroväckande ointresse för miljöfrågor och dessutom att Wohlin är dåligt påläst. Wohlin menar att han straffats ut för att han tar ställning för kärnkraft. Men kärnkraft tillhör inte de omröstningar i EU-parlamentet […]

Läs mer

Rösta för miljön

Den som bryr sig om miljön bör rösta i valet av svenska ledamöter till Europaparlamentet den 7 juni. Miljöfrågorna ligger i topp inför EU-valet för de flesta väljare. Det är bra eftersom Europaparlamentet har en avgörande viktig roll i bland annat kampen mot klimatförändringar, miljögifter, degraderingen av havsmiljön och förlusterna av biologisk mångfald. Under den mandatperiod […]

Läs mer

Obamas energipolitik ger signaler till riksdagen

Det är inte ovanligt att debattörer försöker tolka USA:s president Obama till sin fördel innan han fattat politiska beslut i de frågor som debatteras. Sådana ”Obamologi” är riskfylld, men jag vill ändå lyfta fram två intressanta kommentarer som kommit från administrationen. Den ena kom från Obamas energiminister, nobelpristagaren och demokraten Steven Chu, och publicerades i […]

Läs mer