Ytterligare ett länskansli

Vissa av Naturskyddsföreningens länsförbund har haft kanslier med anställd personal sedan länge. De senaste åren har antalet kanslier ökat till sju stycken: Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro. Nu läggs ytterligare ett kansli till raden, i Västra Götalands, med inriktning på samverkan mellan Naturskyddsföreningarna i Bohuslän, N Älvsborg, S. Älvsborg och Skaraborg. Det […]

Läs mer

Det var rätt att pantsätta Vattenfall

Vattenfall får stark kritik. Det är verkligen befogat mot bakgrund av de enorma investeringarna i kolkraft och kärnkraft. Det skadar klimatet och miljön i övrigt. Vattenfall måste omgående byta kurs och ansvaret för det vilar ytterst på regeringen. Men den kritik som riktas mot att Vattenfall pantsatte koncernen för att kunna täcka skadorna vid en […]

Läs mer

Skydda mer svensk skog för klimatets skull

Alltfler studier visar nu på vilken stor betydelse gamla och ostörda barrskogar på norra halvklotet har som kolsänkor. De boreala skogsekosystemen lagrar med tiden mycket kol i marken och kan behålla kolet i tusentals år. Att skydda mer gammelskog är därför bra för klimatet. I september i år publiserade SLU-forskarna Micael Jonsson och David Wardle en artikel […]

Läs mer

Ska SCA skydda slagugglans skog?

Företaget SCA, som bland annat äger Edet och producerar blöjan Libero, har i sin verksamhet på skogsområdet på senare tid sågat sig genom en rad skyddsvärda skogar i Sverige. Höga naturvärden har förstörts i strid med reglerna i skogscertifieringen FSC. Naturskyddsföreningen har flera gånger anmält SCA och bolaget har varit nära att mista sitt certifikat. Vilka […]

Läs mer

Ett veckoslut av ideell föreningsglöd

Torsdag-söndag i veckan som gick ordnade Naturskyddsföreningen en rad seminarier och konferenser i Stockholm. Flera hundra personer deltog i spännande debatter, intressanta diskussioner, intern strategisk planering och nätverksmöten. I fokus för snart sagt varje samtal stod frågan om hur vi kan bidra till att bygga en bättre värld snabbare. Seminariet ”Agriculture for development” i torsdags […]

Läs mer

En tredjedel av arterna utrotningshotade

Den senaste uppdateringen av Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) rödlista över hotade arter visar att 17291 av upp emot 48 000 bedömda arter hotas till utrotning. Över en femtedel av de kända däggdjuren är hotade. De internationella, EU:s och den svenska riksdagens olika mål om att bromsa eller hejda förlusterna av biologisk mångfald till år 2010 kommer inte att […]

Läs mer