Lead or go home!

”Lead or go home”. Det sa representanten för Climate Action Network, det globala klimatnätverk som Naturskyddsföreningen är medlem i, alldeles nyss i talarstolen på klimatmötet i Köpenhamn. Bättre kan läget knappast sammanfattas. Såvitt känt har världsledarna i elfte timmen ännu inte kommit med något substantiellt. De bud om utsläppsminskningar som florerar, men som man ännu inte […]

Läs mer

Fältbiologer i knipa

Johanna Paulsson, ordförande i Fältbiologerna, skriver på ETC om polisbrutalitet på klimatmötet i Köpenhamn. Läs artikeln. Den är ännu ett allvarligt tecken på hur Danmark misslyckas som arrangör. Utestängda miljöorganisationer och orimliga villkor för att kunna delta är andra delar av problematiken. Jag försvarar inte våldsamheter eller sabotage av möten för en sekund, tvärtom, och jag förstår […]

Läs mer

Nu skyller Carlgren även på Afrika i klimatfrågan

Miljöminister Andreas Carlgren brukar inte vara sen att skylla ifrån sig i klimatfrågan genom att peka på utsläppen från Indien och Kina. Visst står dessa två länder för stora utsläpp på grund av en stor befolkning och en snabbt ökad ekonomisk aktivitet, och det är därför viktigt att bryta utsläppskurvorna. Men per capita ligger Kina, och […]

Läs mer

Banankontakt och miljödrag i Gävle

Klimatfrågan är med rätta på mångas läppar och Köpenhamnsmötet är avgörande viktigt. Men det händer mycket annat på miljöområdet också. I Gävle nyligen, exempelvis. Där fick jag nyligen möjlighet att prata miljö med elever på Wasaskolan och att träffa Gävle Energi, som Naturskyddsföreningen i Gävle och Gävleborg nu bygger upp en dialog om energifrågor med. […]

Läs mer