Vargar besköts när Carlgren mötte pressen

Vid 11-tiden idag inledde miljöminister Andreas Carlgren en presskonferens på Rosenbad i Stockholm. Syftet var att övertyga journalister och allmänheten om förträffligheten i regeringens rovdjurspolitik. Medan presskonferensen fortfarande pågick fälldes ännu en varg inom ramen för regeringens licensjakt, i Hasselforsreviret i Örebro län, och något senare – enligt Polismyndigheten ännu oklart när – påsköts ytterligare […]

Läs mer

Fler forskare kritiserar vargjakten

Idag skriver åtta tunga forskare vid zoologiska institutionen på Stockholms universitet – med experten på vargens genetik, Linda Laikre, i spetsen – följande på DN debatt: ”Licensjakten på varg har försatt det starkt inavelsskadade och utrotningshotade svenska vargbeståndet i ett ännu sämre genetiskt läge.”

Läs mer

Verkligheten hinner ikapp miljöministern

De senaste dagarna har allt fler höjt på ögonbrynen åt miljöminister Andreas Carlgrens, och flera riksdagsledamöters, argument för vargjakten, att den skulle behövas för att rensa ut dåliga gener. Det saknas vetenskapligt stöd för det påståendet och som jag har skrivit tidigare på bloggen är det tvärtom så att den akut hotade vargstammen blir ännu […]

Läs mer