Regeringens miljöskadliga pengaflöden

I veckan som gick deklarerade regeringen att anslagen till biologisk mångfald måste sänkas med 210 miljoner kronor per år ett decennium framåt för att kompensera för att statlig skogsmark utan ersättning från staten används som bytesmark i naturvården för att nå statens egna miljömål… Bytesmark är mycket bra men duger inte alls som ursäkt för sänkta […]

Läs mer

Ekonomin säger nej till ny kärnkraft

Regeringspartiernas energiöverenskommelse innebär att ny kärnkraft i Sverige inte ska ges några subventioner. Få seriösa bedömare tror att en sådan utveckling vore ekonomiskt möjligt. Av det skälet är överenskommelsen begränsad till direkta stöd från svenska staten, men den hindrar inte på något sätt direkta eller indirekta stöd från andra håll, t.ex. från andra regeringar som […]

Läs mer

Gudomligt ingripande i vargjakten

Naturskyddsföreningen har tidigare rapporterat om den tumultartade licensjakten på varg i januari, som beskrivits med ordet ”kaos” av ansvarig myndighetspersonal. Eftersom Naturvårdsverket inte stoppade jakten när den nationella kvoten var nådd blev det totalt en överskjutning, men när jakten var som mest intensiv var ytterligare några vargar över kvoten påskjutna. Som tur var visade eftersök […]

Läs mer

Kärnavfallsbolaget viker sig för kritik

Kärnavfallsbolaget SKB försökte länge blunda för de vetenskapliga studier som visar att kärnkraftsindustrins förslag på slutförvarsmetod för det radioaktiva avfallet har allvarliga brister. När forskare på KTH för ett par år sedan visade att koppar – navet i industrins föreslagna förvarsmetod – kan rosta i syrefria miljöer försökte industrin dribbla bort resultaten på det ena […]

Läs mer

Kärnkraften ger också klimatpåverkan

Kärnkraftsförespråkare brukar påstå att kärnkraften är ren. Det är förstås nonsens, bland annat eftersom kärnkraften skapar ett livsfarligt avfall, som det dessutom saknas säkra förvaringsmetoder för. Men kärnkraften orsakar också koldioxidutsläpp. Här brukar kärnkraftsivrarna lyfta fram olika energibolags studier, men i Naturskyddsföreningen föredrar vi forskning. En av de bästa sammanställningarna av olika energislags klimatpåverkan är gjord […]

Läs mer

Energiprofessor: Ny kärnkraft omöjlig utan statliga subventioner

Så har ännu en välmeriterad energiforskare gett stöd åt Naturskyddsföreningens bedömning: Regeringens energiöverenskommelse om att inte subventionera de nya kärnkraftverk i Sverige som regeringen vill se byggas håller inte. Statliga subventioner är ett måste. Eller för att formulera det med professor Stephan Thomas ord på debattsidan i Dagens Industri idag: ”Ny kärnkraft har en ohållbar […]

Läs mer

Lodjur: regeringens nästa jaktoffer

Efter den omfattande och starkt kritiserade licensjakten på varg rasar nu jakten på lodjur. Regeringens politik innebär en rejäl höjning av den totala kvoten för årets licensjakt, till 209 djur, vilket tillsammans med tillkommande skyddsjakt kan leda till att 266 lodjur fälls med miljöminister Carlgrens goda minne. Återigen har regeringen gått jägarna till mötes, denna […]

Läs mer

Effektivisering och förnybart viktigare än kärnkraft

Internationellt energimyndigheten IEA var länge känd som en okritisk kärnkraftskramare. De senaste åren har dock insikten växt fram även inom IEA att energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste strategierna i klimatarbetet. I World Energy Outlook 2009 har IEA gjort en scenario för att nå 450 ppm klimatgaser (koldioxidekvivalenter). Det är ett alltför svagt klimatmål, […]

Läs mer