Säkerhetsbrister i kärnkraftsverken

Kärnkraftsmyndigheterna har tidigare satt svenska kärnkraftverk under särskilt tillsyn, en extraordinär åtgärd som bland annat orsakats av säkerhetsbrister. Nu ger regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att utreda säkerhetsfrågorna och utvärdera hur reaktorerna uppfyller myndighetens krav. Man vet alltså inte svaret på den frågan. Ändå vill regeringen, med centerpartister på ansvariga poster, i onödan bygga ut kärnkraften […]

Läs mer

Problem med skogscertifieringen FSC

Skogscertifieringen FSC är på väg att tappa sin legitimitet i Sverige. Reglerna är för svaga och de följs inte. Det framgår av en rad fältundersökningar som Naturskyddsföreningens skogsaktiva gjort, men också av Skogsstyrelsens slutsatser om bristande efterlevnad av skogsvårdslagens regler om natuvårdshänsyn, det så kallade svartskogsbruket. Enligt Skogsstyrelsens senaste polytaxinventering bryter mer än var femte avverkning […]

Läs mer

Miljöministerns bleka försvar av en grå politik

Idag visar vi på DN debatt och i vitboken ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010” hur regeringen på punkt efter punkt har monterat ned naturvården i Sverige. Anslagen till naturreservat har sänkts, regelverk för naturskydd har luckrats upp, jakten på vargar och andra rovdjur har tilltagit och regeringen vill öka exploateringen av de svenska skogarna.

Läs mer