Läckande radioaktivt kärnavfall?

Ett stort problem med dagens kärnkraft är hanteringen av det högaktiva kärnavfallet, som måste hållas åtskilt från allt levande i åtminstone 100 000 år. Det saknas ännu en lösning på hur slutförvaret ska ske, vilket i sig gör regeringens satsning på ny och mer kärnkraft, märkligt nog uppbackad av kärnkraftskritiska Centerpartiet, oacceptabel.

Läs mer

Alltför svagt skydd av skogen i Norrbotten

Häromdagen deltog jag och fyra personer från föreningens skogsnätverk på ett seminarium om skogsfrågor på Noliamässan om de gröna näringarna i Piteå. En utgångspunkt för debatten var den den så kallade Norrbottensdeklarationen, som jag skrivit om förut, och som bland annat syftar till stopp för mer skydd av skog och ökad intensitet i skogsbruket.

Läs mer

Grattis vinnande klimatkämpar

Klimatförändringarna tillhör vår tids allvarligaste miljöproblem. De skador som följer om dagens utveckling fortsätter blir enorma. Dessbättre vet vi mycket om hur problemen kan motverkas, med förändrade system och vanor och med hjälp av ny teknik. Och fler idéer växer fram hela tiden!

Läs mer