Heja miljöminister Carlgren!

På det stora FN-toppmötet om biologisk mångfald, som hålls i Nagoya i Japan, driver Sverige en tuff linje. Miljöminister Andreas Carlgren har lyft fram flera viktiga frågor och driver det krav som Naturskyddsföreningen framfört i en debattartikel i Dagens Nyheter, att 20 procent av landytan ska skyddas.

Läs mer

Sänkt miljöbudget

När miljöproblemen ter sig svårare än någonsin minskar regeringen satsningarna på den allmänna miljö- och naturvården. Den redan knappa budgeten, som myndigheterna tidigare i en stor utvärdering visat måste öka för att riksdagens miljömål ska kunna nås, sänks. Så här står det i budgetpropositionen på utgiftsområde för miljö- och naturvård, sid. 10: ”Den totala anslagsnivån […]

Läs mer

Global räddningsplan för biologisk mångfald

Om en vecka är det FN-förhandlingar i Nagoya i Japan om uppföljningen av målet att stoppa förlusterna av biologisk mångfald till 2010, ett mål som inget land lyckats nå. På DN debatt idag så lyfter vi fram sju viktiga punkter i en Global räddningsplan för biologisk mångfald”, med syftet att snabbt vrida utvecklingen åt rätt […]

Läs mer