EU-kommissionens fulla kritik mot vargjakten

Så har EU-kommissionens formella underrättelse med kritik mot den svenska vargpolitiken publicerats i sin helhet. Med saklig precision och juridisk stringens smular kommissionen sönder snart sagt varje torftigt och svepande argument som miljöminister Andreas Carlgren försökt försvara vargjakten med. Kommissionen skriver bland annat att politiken ”hejdat” utvecklingen mot en gynnsam bevarandestatus och att jakten och taket […]

Läs mer