Brister i industrins kärnavfallsmetoder

Det finns många allvarliga problem med kärnkraften. Just när den visar sig från sin sämsta sida, med en enormt farlig situation i Japan, planerar den svenska kärnkraftsindustrin att via sitt aktiebolag för kärnavfall, Svensk kärnbränslehantering (SKB),  lämna in en ansökan om slutförvar. Det förväntas ske i morgon.

Läs mer

En tredje explosion i Fukushima

Efter den andra explosionen igår rapporteras just nu en tredje explosion, denna gång i reaktor två i Fukushima 1. Skadorna av den andra explosionen, i tredje reaktorn, är ännu inte klarlagda men kabinettsekreterare Yukio Edano sa tidigare idag till BBC att ”a partial defect has been found inside the containment vessel of reactor 3”. Låt […]

Läs mer

Fortsatt kritiskt läge i Fukushima

Läget är fortsatt kritiskt vid de båda kärnkraftsverken i Fukushima. Anläggningen runt reaktor 1 vid Fukushima 1 har exploderat men inneslutningen sägs hålla. Havsvatten pumpas in för att kyla och förhoppningsvis är läget någorlunda under kontroll. Hur stora skadorna är, exempelvis på härden, och om det fortfarande sker stora läckage, är oklart. Strålningsnivåerna utanför verket har […]

Läs mer

Härdsmälta eller inte i japanska Fukushima?

Lägetvid första reaktorn i Fukushima 1 är förvirrande. Först varnade japanska strålsäkerhetsmyndigheten för en eventuell härdsmälta , följt av en rapport från kraftbolaget TEPCO att det hade lyckats stabilisera trycket i reaktor 1 i Fukushima, vilket kan förhindra en härdsmälta. Men sedan kom uppgiften att det skett en explosion vid reaktorn och radioaktivt jodoch cesium […]

Läs mer

Ledande forskare på SLU sågar licensjakten på varg

ArtDatabanken och Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samlar många av landets främsta forskare på naturvård. Efter samråd med två av landets ledande miljörättsforskare på Uppsala universitet har ArtDatabanken och CBM yttrat sig till miljödepartementet med anledning av EU-kommissionens process mot Sverige och licensjakten på varg.

Läs mer