Idag kan Centern stoppa uranbrytning i Sverige

Brytning av radioaktivt uran innebär alltid stora risker för vår hälsa och miljö. Ofta är halterna av uran i den malm som bryts låga och eventuell uranbrytning i Sverige skulle därför ske i mycket stora öppna dagbrott. Det som blir över när uranet tagits ut är ett radioaktivt avfall som tar avsevärt större plats än […]

Läs mer

Farliga kemikalier i nappflaskor

Trots att miljögiftet bisfenol A har förbjudits i nappflaskor inom hela EU är flaskorna ännu inte avgiftade. Idag berättar vi om en ny vetenskaplig studie som visar att andra farliga ämnen kan läcka från flaskorna. Det är viktigt att regeringen nu tar konkreta initiativ i kemikaliepolitiken. Miljömålsberedningen arbetar förvisso med en strategi för en giftfri […]

Läs mer

Två dagar kvar till nästa rådslag om mobilisering – i Lund, på lördag!

 I lördags arrangerade vi det andra regionala rådslaget i Naturskyddsföreningen. Platsen var Uppsala och många deltog trots att det låg vår i luften och skogspromenader lockade. Precis som på det första rådslaget i Umeå sprudlade samtalen av idéer om ökad mobilisering i föreningens frågor. I Uppsala lyftes bland annat viktiga tankar om systemtänkande och värderingsfrågor […]

Läs mer