Nu faller Ojnareskogen

En planerad nationalpark är på väg att omvandlas till ett ökenlandskap. Anledningen är att Nordkalk har fått tillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för en gigantisk kalktäkt vid Bunge på norra Gotland. Just nu flyttar polisen de ungdomar som protesterar vid Ojnareskogen i området, och Mellanskog sätter sågklingor i det unikt värdefulla området. Unika förekomster av hotade arter, skyddade områden och viktiga vattenresurser riskerar ta allvarlig skada.

Läs mer