Miljökrav kan stimulera innovationer

En grupp bolagsdirektörer har klagat till EU:s toppmöte om att exempelvis försiktighetsprincipen kan motverka innovationer, vilket på sikt kan sänka EU:s konkurrenskraft. Financial Times skrev om detta. Då skrev vi ett brev till Financial Times, och pekade på att innovationer tvärtom kan stimuleras av miljökrav i exempelvis lagstiftning. Det finns goda teoretiska och erfarenhetsmässiga bevis […]

Läs mer

Bra bakslag för subventioner till kärnkraft

EU-kommissionen sägs nu ha enats om att inte anta riktlinjer för statlig stöd till kärnkraft. Bakgrunden är den debatt som pågått under mycket lång tid om att kärnkraften har en gräddfil i energisystemet, bland annat genom de statliga subventioner den fått sedan decennier. Trots det sa EU:s energikommissionär Oettinger för inte så länge sedan att […]

Läs mer

Sverige orsakar bottennapp i Östersjön

Helsingforskonventionen har under många år varit jätteviktig för att lösa miljöproblem i Östersjön. Genom samverkan inom HELCOM, den operativa enheten under konventionen, har länderna runt Östersjön samarbetat bra sedan 1970-talet. Men åtgärderna har inte varit tillräckliga för att rädda Östersjön. Stora bottenytor är döda, flera fiskbestånd är svårt sargade och Östersjön är världens kanske mest […]

Läs mer