Myten om det gröna Sverige, del 7

Inom EU finns gränsvärden för förekomsten av miljögifter i produkter. Avsikten är att skydda människors hälsa. Ett av de värsta miljögifter som finns överhuvudtaget är dioxiner. I Östersjön ligger halterna av dioxiner i lax ofta över gränsvärdena. Giftlaxarna får därför inte säljas till människor eller som djurfoder. Tre länder har dock begärt och fått undantag […]

Läs mer

Stå upp för yttrandefrihet – och miljö!

Det är på alla sätt oacceptabelt att Greenpeace fredliga protest mot oljeborrning i Arktis har resulterat i att Ryssland anhållit 30 aktivister. Man kan tycka vad man vill om oljeborrning – och vad jag tycker behöver jag nog inte skriva – men man kan inte vägra människor yttrandefrihet på internationellt vatten. Jag har liksom miljoner […]

Läs mer

Myten om det gröna Sverige, del 6

Två huvudkomponenter är viktiga för att klara miljömålet Levande skogar; skydd av områden och hänsyn i skogsbruket. När det gäller skyddade områden är Sverige dåligt. Av den produktiva skogsmarken nedan gränsen för fjällnära skog, där de flesta hotade arter i skogen finns, är endast omkring 2 procent formellt skyddat av myndigheter, att jämföra med FN-överenskommelsen […]

Läs mer

Myten om det gröna Sverige, del 5

För ett och ett halvt år sedan började jag jobba lite mer aktivt med frågor om resurseffektivitet, miljö och ekonomi, som ledamot av EU-kommissionens European Resource Efficiency Platform (EREP). Arbetet leds av Irlands förre premiärminister John Bruton och miljökommissionär Janez Potočnik, och ett antal andra kommissionärer, ministrar, EU-parlamentariker, företagsledare med flera är medlemmar. Vårt uppdrag är […]

Läs mer

Myten om det gröna Sverige, del 4

Sverige var en tidig pionjär i naturvården. Den 24 maj 1909 – samma år som Naturskyddsföreningen bildades – avsatte riksdagen Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora Sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och Gotska Sandön som de nio första nationalparkerna i Europa. Numera ser vi att EU:s miljömyndighet EEA bedömer Sverige som allt annat än pionjär, se exempelvis tabellen nedan […]

Läs mer

Sverige har ibland ingen ledartröja att tappa, del 3

Det finns ett område där Sverige inte tappar ledartröjan – bränsleförbrukningen i nya bilar. Där har Sverige aldrig haft en frontposition; tvärtom har platsen varit bottenlåg under många år. Idag ligger Sverige inte längre i botten men är långt ifrån en ledande position. Enligt en ny rapport från organisationen Transport & Environment – där Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Sverige tappar ledartröjan på miljöområdet, del 2

Sverige tillhörde de första länderna i världen att införa miljöskatter, som komplement till miljölagstiftningen. När bland annat koldioxidskatten kom 1990 – efter överenskommelse mellan S och FP – var Sverige en pionjär, och skatten tillhör ännu de mest effektiva i världen. Tack vare koldioxidskatten är Sveriges klimatpåverkan avsevärt mindre än den annars skulle varit. Sverige […]

Läs mer

Det råder inte konsensus om GMO

De senaste åren har vissa forskare som utvecklar genmodifierade grödor gått hand i hand med industrin och hävdat, på lite olika sätt, att det råder konsensus om att GM-grödor är säkra. Förutom att det vetenskapsteoretiskt är helt omöjligt att bevisa något sådant, har det sällan framförts några särskilda bevis för att påståendet är ens hyggligt […]

Läs mer