Rena vilda västern i gruvbranschen

Den vilda västernsituation som nu råder i gruvbranschen, från Skåne till Norrbotten, gynnar de företag som vill göra sig en snabb hacka. Om vi ska kunna skydda grundvatten, jordbruksmark och obrutna fjällområden, behövs betydligt tuffare regler. Det skriver jag om på Brännpunkt i SvD tillsammans med jordbrukaren Carl Piper. Idag följer vi upp på ett […]

Läs mer

Malmö Latin – modellskola för hållbar utveckling

Tidigare i veckan deltog jag på invigningen av nya Malmö Latin. Det är en skola som Naturskyddsföreningen samarbetar nära med sedan en tid tillbaka. Målsättningen är att skapa en modellskola för arbetet med hållbar utveckling, en skola som kan både utmana och stimulera andra i landet att bättre ta sig an miljöfrågorna i undervisningen. Studier […]

Läs mer

Vi vann ännu en rond i Änokfallet

Högsta förvaltningsdomstolen har nu gett oss stöd i rättsfallet om skogen i Änok. Vi fick talerätt, utifrån internationella avtal som Sverige förbundit sig att följa. Det är principiellt oerhört viktigt eftersom den rätten tyvärr – märkligt nog – inte följer av svensk lag. Bland annat därför hade Skogsstyrelsen tidigare i processen hävdat att miljöorganisationer inte skulle […]

Läs mer

Junselevargen

Junselevargen är på tapeten igen, dels beviljade Naturvårdsverket igår märkligt nog återigen skyddsjakt, dels kom idag ett beslut från kammarrätten som ger Naturvårdsverket rätt om skyddsjakten i fjol. Det är en rätt dyster läsning för en naturvårdare, kammarrätten kommer till helt andra slutsatser än förvaltningsrätten. Det är viktigt att vi respekterar kammarrättens ställningstagande, även om slutsatserna kan […]

Läs mer