Klimatet och valet: håller partierna med IPCC och OECD?

På dagens DN debatt skriver professor Thomas Sterner, som är medförfattare till IPCC:s nya rapport om åtgärder mot klimatförändringen, att vad som behövs är ”starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”. OECD:s generalsekreterare Angel Gurría är minst lika tydlig: ”A clear, long term signal that the price of emissions […]

Läs mer

Vad gör regeringen med miljömålen?

Av riksdagens 16 miljömål verkar 14 inte uppnås. Många utvärderingar visar att det därför behövs mer resurser och nya styrmedel. I budgeten igår sänktes dock miljöanslagen ytterligare och några nya styrmedel som ändrar läget nämnvärt finns inte. Den förändring av fordonsskatten som föreslogs igår ger en viss minskning av koldioxidutsläppen, men utifrån regeringens egen bedömning […]

Läs mer

Miljökrav kan ge jobb i EU

Ett förbättrat resursutnyttjande inom EU kan ge fler jobb än ett nytt frihandelsavtal. Det är slutsatsen i en ny studie vi tagit fram i European Environmental Bureau (EEB). Med nya mål och styrmedel för att förebygga och återvinna avfall kan 750 000 nya jobb skapas till 2025, en siffra som kan öka till 860 000 […]

Läs mer

En ny era av slarv påbörjad på FORES?

Mattias Goldman, ny chef på tankesmedjan FORES, har skrivit texten nedan. De inskjutna kommentarerna är mina.  ”Fem framtidsutmaningar för miljörörelsen Sverige har åstadkommit mycket på miljöområdet och framhålls ofta som ett globalt föredöme, med koldioxidskatter, miljöbilar, sopsortering och badbart vatten mitt i huvudstaden. Om vi verkligen är så bra som det hävdas kan vi diskutera – […]

Läs mer