Om miljölarm och ett felcitat på Wikiquote

Ibland debatteras vad vissa kallar ”miljölarm”, dvs nyheter om miljöproblem av olika slag, t.ex. förekomsten av miljögifter i mat eller eller ozonuttunning. I P1 gick för några år sedan en hel serie program om miljölarm och nyligen diskuterades förekomsten av rester av bekämpningsmedel i frukt. Naturskyddsföreningen har som viktig uppgift att sprida information om både miljöproblem och lösningar på dessa. […]

Läs mer

Lite miljöfakta inför dagens partiledardebatt

Att tänka på om miljön inför dagen partiledardebatt: 1. Bara 2 av riksdagens 16 miljömål uppnås. Övriga 14 förutsätter nya resurser och nya styrmedel. 2. Av statsbudgeten läggs bara 5 promille på utgiftsområde 20, natur- och miljö. Varje utvärdering av miljömålen visar behov av höjt anslag. 3. Svenska miljöskatter som andel av skattebasen eller BNP […]

Läs mer