Ännu en studie visar att miljön är viktigast i EU-valet

Denna gång är det TV4 och Novus som redovisar att miljö och energi kommer i topp, följt av jobbfrågan.

Glöm inte att rösta den 25 maj!