Bra bakslag för subventioner till kärnkraft

EU-kommissionen sägs nu ha enats om att inte anta riktlinjer för statlig stöd till kärnkraft. Bakgrunden är den debatt som pågått under mycket lång tid om att kärnkraften har en gräddfil i energisystemet, bland annat genom de statliga subventioner den fått sedan decennier.

Trots det sa EU:s energikommissionär Oettinger för inte så länge sedan att kärnkraftens olönsamhet (i sig en talande kommentar…) nödvändiggör EU-riktlinjer för statsstöd, men kommissionen verkar nu alltså dessbättre har enats om att inte gå på den linjen. Istället ska prövningar sker i enskilda fall.

Ännu bättre vore förstås att helt slopa subventionerna till den ohållbara och onödiga kärnkraften. När nu Tyskland blivit en motor för avveckling lär vi få se fler likartade policybeslut i framtiden. Förhoppningsvis kan en nedskärning av de statliga stöden till fissions- och fusionsforskning inom EU bli ett nytt viktigt bakslag för kärnkraften.