Coops ekologiska jätteräkor en miljöbluff

Vi har återigen redovisat en undersökning som visar att Coop inte har koll på sina jätteräkor. Som en del i föreningens kampanj att få bukt med de dramatiska effekterna för människan och naturen av jätteräksodling har vi idag släppt en ny rapport och film om ekologisk räkodling i Ecuador, där Coops jätteräkor odlas under falsk […]

Läs mer

Värna Vätterns vatten

Försvaret vill kraftigt utöka antalet dagar som det ska skjuta skarp ammunition i Vätterns vatten, ammunition som sedan får ligga kvar på sjöbottnen. Det är sanslöst, säger lokalbefolkningen, och det är lätt att hålla med. Försvaret har en gräddfil i miljölagstiftningen som är uppenbart otidsenligt. Det är dags att stänga den. Naturskyddsföreningens länsförbund och andra grupper arbetar […]

Läs mer

Havens liv i fara

Idag öppnar den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Det bjuder på möjlighet till ett viktigt systemskifte, bort från den gamla ineffektiva förvaltningstraditionen på Fiskeriverket, till en verksamhet som – för man hoppas – har ekosystemen i sin helhet som utgångspunkt. Det behövs onekligen krafttag på det marina området. Havens liv är i allvarlig fara […]

Läs mer

Hjälp oss rädda den hotade ålen

Få djur är så mystiska som ålen, en alldeles speciell fisk som få har sett. En ål kan bli över 100 år gammal och kan kräla flera kilometer i daggvått gräs. Den kan simma mer än 500 mil utan att äta och den reproducerar sig på flera tusen meters djup i Sargassohavet, där ingen vet hur exakt hur det går till.

Läs mer

ICA slutar med jätteräkor!

Helgen som gick var alldeles underbar, med jubileumskonferens under tre dagar som kröntes av en kunglig fest i Stockholms stadshus på själva födelsedagen. Dagarna var fyllda av spännande programpunkter och hundratals eldsjälar var på plats i Stockholm för att fira Naturskyddsföreningens hundratals segrar under 100 år, och – än mer – för att diskutera strategier […]

Läs mer

Stoppa valjakten!

Det finns mycket kritiskt att säga om regeringen och naturvården, inte minst sänkningen av anslaget till biologisk mångfald. Men idag har regeringen stått upp i en viktig fråga – valjakten. I ett brev till den nya isländska regeringen kritiserar Sverige och fem andra länder den förra isländska regeringens beslut att tillåta att 100 vikvalar och 150 […]

Läs mer

Snål miljösatsning

Så kom till sist hela budgeten och inte bara de godbitar som olika ministrar portionerat ut. Det är självklart bra att miljöbudgeten ökar! Men ökningen är begränsad och märkligt prioriterad. Viktiga budgetposter sänks och förstärkningarna handlar i flera fall om annat än utsläppsminskningar. I relation till Miljömålsrådets slutsats att det behövs fördubblade miljöanslag så väcker budgeten frågetecken […]

Läs mer