Livsmedelsverket pekar på orimlig giftanvändning

Efter Naturskyddsföreningens utspel i DN idag, om rester av bekämpningsmedel i bland annat vindruvor, har Livsmedelsverket backat upp föreningens beskrivning av problemen med att lantbrukare använder fler och fler sorter av bekämpningsmedel. Arne Andersson, chef för Livsmedelsverkets enhet för kontrollprogram, säger att det ”inte är rimligt” att ”samma gröda besprutas med nästan trettio olika bekämpningsmedel”. […]

Läs mer

Livsmedelsverket vilseleder allmänheten

Idag visade Naturskyddsföreningen att det finns rester av bekämpningsmedel i viner från konventionellt odlade vindruvor. Flera av fynden rörde officiellt klassade cancerframkallande eller reproduktionstoxiska kemikalier. Det kan tyckas självklart att det är oacceptabelt att det finns gift i livsmedel, om än i möjligen låga halter (gränsvärden för kemikalierester finns konstigt nog inte för vin). Systembolaget […]

Läs mer