Farliga kemikalier i nappflaskor

Trots att miljögiftet bisfenol A har förbjudits i nappflaskor inom hela EU är flaskorna ännu inte avgiftade. Idag berättar vi om en ny vetenskaplig studie som visar att andra farliga ämnen kan läcka från flaskorna. Det är viktigt att regeringen nu tar konkreta initiativ i kemikaliepolitiken. Miljömålsberedningen arbetar förvisso med en strategi för en giftfri […]

Läs mer

Giftiga jeans – stärk kemikaliekontrollen!

Återigen har det visat sig att miljögifter finns i vanliga textilier, denna gång i jeans, avslöjar en undersökning som teveprogrammen Plus och Rapport har gjort. Jeansen innehöll bland annat enligt lag otillåtna halter av den allergiframkallande kemikalien dimetylfumarat, som kan ge klåda och irritation vid hudkontakt. Flera testade jeans innehöll också nonylfenoletoxilat, som kan brytas ned till […]

Läs mer

Herr Nilsson och vetenskapen

I dagens DNkritiserar Robert Nilsson svensk miljöpolitik. Nilsson är en ökänd kritiker av försiktighetsprincipen – en grundsten i svensk, EU:s  och internationell miljöpolitik. När Nilsson tidigare talade om principen på en nyliberal tankesmedja i USA ondgjorde han sig över myndigheter, media, miljörörelse, regering och riksdag i Sverige och andra EU-länder. Alla hade fel, Nilsson hade […]

Läs mer

Livsmedelsverket pekar på orimlig giftanvändning

Efter Naturskyddsföreningens utspel i DN idag, om rester av bekämpningsmedel i bland annat vindruvor, har Livsmedelsverket backat upp föreningens beskrivning av problemen med att lantbrukare använder fler och fler sorter av bekämpningsmedel. Arne Andersson, chef för Livsmedelsverkets enhet för kontrollprogram, säger att det ”inte är rimligt” att ”samma gröda besprutas med nästan trettio olika bekämpningsmedel”. […]

Läs mer

Livsmedelsverket vilseleder allmänheten

Idag visade Naturskyddsföreningen att det finns rester av bekämpningsmedel i viner från konventionellt odlade vindruvor. Flera av fynden rörde officiellt klassade cancerframkallande eller reproduktionstoxiska kemikalier. Det kan tyckas självklart att det är oacceptabelt att det finns gift i livsmedel, om än i möjligen låga halter (gränsvärden för kemikalierester finns konstigt nog inte för vin). Systembolaget […]

Läs mer

Hur lång tid ska det ta, Gina Tricot?

Naturskyddsföreningen och SwedWatch presenterade i veckan rapporten ”Den blinda klädimporten”. Den beskriver miljöskadorna av klädproduktionen i Syd och granskar hur svenska företag arbetar med dessa frågor. Tyvärr valde en handfull företag att inte svara på de frågor vi ställde i granskningen, däribland Gina Tricot, trots en betänketid i ert fall på över tre månader. När […]

Läs mer