Idag kan du rösta för miljön!

Nu kan du rösta till Europaparlamentet. Från och med idag är det möjligt att förtidsrösta. Det kryllar av vallokaler i landet. Om du tycker att miljöfrågan är viktig har Naturskyddsföreningen tagit fram en rapport som granskar vad ledamöterna i Europaparlamentet har gjort den gångna mandatperioden. Miljöengagerade ledamöter finns i flera partier, över blockgränserna. Inom kort […]

Läs mer

Även Lundgren (JL) pekar på annat

Naturskyddsföreningens valgranskning engagerar. Inte minst de ledamöter som fått dåligt miljöomdöme har börjat diskutera miljöfrågor. Det är spännande. Nils Lundgren (JL) uppträder också på Newsmill. Lundren har faktiskt rätt i en av sina kommentarer om vår EU-granskning: Naturskyddsföreningen granskar i första hand miljö- och hälsofrågor, inte ”ekonomiskt välstånd, sjukvård, sysselsättning och pensioner”, som Lundgren konstaterar. Det […]

Läs mer

Moderater försöker också skylla ifrån sig

Precis som Lars Wohlin (Kd) igår försöker moderaterna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark i en artikel på Newsmill idag krypa undan sitt miljödåliga röstande i Europaparlamentet. De pekar på åsiktsskillnader i kärnkraftsfrågan men som vi tidigare påpekat ingår kärnkraft inte alls i de omröstningar i EU-parlamentet som vi granskat. Kärnkraft är föremål för nationell politik, […]

Läs mer

Lars Wohlin (Kd) bekräftar sin okunskap

Lars Wohlin (Kd) har gett en kommentar på Newsmill om Naturskyddsföreningens valgranskning och det faktum att han fått lägsta möjliga betyg. Inspelet bekräftar ett oroväckande ointresse för miljöfrågor och dessutom att Wohlin är dåligt påläst. Wohlin menar att han straffats ut för att han tar ställning för kärnkraft. Men kärnkraft tillhör inte de omröstningar i EU-parlamentet […]

Läs mer

Rösta för miljön

Den som bryr sig om miljön bör rösta i valet av svenska ledamöter till Europaparlamentet den 7 juni. Miljöfrågorna ligger i topp inför EU-valet för de flesta väljare. Det är bra eftersom Europaparlamentet har en avgörande viktig roll i bland annat kampen mot klimatförändringar, miljögifter, degraderingen av havsmiljön och förlusterna av biologisk mångfald. Under den mandatperiod […]

Läs mer

Skatter och subventioner i EU

Ännu i Bryssel: Det pågår en hel del spännande när det gäller ekonomiska styrmedel inom EU. I förrgår bildades Green Budget Europe (GBE), en plattform för samarbetete om marknadsbaserade miljöstyrmedel inom Europa. Vi har gett plattformen stöd genom European Environmental Bureau, som är en av Naturskyddsföreningens stora samarbetsorganisationer inom EU. Jag hoppas att GBE kan […]

Läs mer