Vågar Centern förnya sin miljöprofil?

Idag fokuserar Centerstämman i Karlstad på miljöfrågor. Det är en viktig diskussion. Centern säger sig vara miljöprofilerat, men det är en sanning som bara är halv. Ett janusansikte symboliserar partiets politik mycket bättre. Den ena sidan har blicken stadigt fäst på hållbar utveckling, medan den andra glatt bejakar allsköns exploatering av naturen. Vågar partiet förnya […]

Läs mer

Nu faller Ojnareskogen

En planerad nationalpark är på väg att omvandlas till ett ökenlandskap. Anledningen är att Nordkalk har fått tillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för en gigantisk kalktäkt vid Bunge på norra Gotland. Just nu flyttar polisen de ungdomar som protesterar vid Ojnareskogen i området, och Mellanskog sätter sågklingor i det unikt värdefulla området. Unika förekomster av hotade arter, skyddade områden och viktiga vattenresurser riskerar ta allvarlig skada.

Läs mer

Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande

“We didn’t lose – if anyone lost it was the world.” Det sa EU:s miljökommissionär Janez Potocnik idag när vi återigen diskuterade utfallet av Rio+20. Det speglar den frustration Potocnik bär på efter flera dagar av intensiva förhandlingar, där EU och inte minst Sverige och ordförandelandet Danmark hedervärt drivit på för en bättre överenskommelse. Men […]

Läs mer

Idag kan Centern stoppa uranbrytning i Sverige

Brytning av radioaktivt uran innebär alltid stora risker för vår hälsa och miljö. Ofta är halterna av uran i den malm som bryts låga och eventuell uranbrytning i Sverige skulle därför ske i mycket stora öppna dagbrott. Det som blir över när uranet tagits ut är ett radioaktivt avfall som tar avsevärt större plats än […]

Läs mer

Länsstyrelserna kan avgöra vargfrågan i EU

Länsstyrelserna har idag en central roll när det gäller hur EU-kommissionen bedömer vargjakten framöver. Den politiskt pådyvlade delegeringen av skyddsjaktsbeslut från Naturvårdsverket till länsstyrelserna är mycket känslig och riskfylld av flera skäl. Läs mer på http://www.facebook.com/ordfnaturskydd/ordfnaturskydd

Läs mer

Vill företrädare för LRF utrota vargen i Sverige?

Nyligen blev det känt att en rad regionala företrädare i Jägarnas Riksförbund vill utrota vargen i Sverige. Den grova 1800-talssynen på naturen medförde givetvis debatt och kritik från olika, såväl regionalt som nationellt. Hur Jägarnas riksförbund ställer sig nationellt är oklart, tyst medgivande kanske är bäst etikett på organisationen, som får många miljoner i statsbidrag […]

Läs mer

Naturen behöver en balanserad jägarorganisation

På dagens DN debatt svarar vi på Svenska Jägareförbundets DN-artikel om att endast konflikt återstår i rovdjursfrågan. Det är synd att en så stor organisation som Jägareförbundet, med tusentals naturvårdsintresserade medlemmar som värnar om naturen och vargen, söker isolera sig från fortsatta dialog i frågan, särskilt som regeringen bjudit in till en Nationell kommitté om […]

Läs mer

Genombrott i vargfrågan?

Så kom då regeringens svar på EU-kommissionens uppmaning till Sverige om rättelse i vargfrågan. Och en rättelse blev det, i alla fall på några av de punkter som kommissionen kritiserat, mot bakgrund av den anmälan som vi tidigare gjorde tillsammans med WWF, Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige.

Läs mer