Höga halter av dödliga partiklar även under hösten

Partiklar i luften dödar. Det har forskningen visat tydligt. Tyvärr är det tusentals svenskar som drabbas varje år, kanske så många som över 5000 personer går en för tidig död till mötes på grund av partiklarna. Det rör sig alltså om mångdubbelt fler än trafikolyckornas offer, men de osynliga partikelolyckorna får sällan samma mediala genombrott.

Det finns olika orsaker till partiklarna i stadsluften och de finns olika partikeltyper men det står klart att biltrafiken är en viktig källa och dubbdäcken sticker ut som ett enormt problem. Att kraftigt minska användningen av dubbdäck är därför ett sätt att rädda många människoliv, det är forskningen entydigt säker på, och allt talar för att det inte skulle slå negativt mot trafiksäkerheten heller idag.

Därför är det hög tid att begränsa användningen av dubbdäck, exempelvis med en avgift, som inte förbjuder dubbdäck, men som leder till minskade partikelhalter. Förslag i frågan har länge valsats runt inom regeringskansliet men inga konkreta beslut är fattade.

Utan åtgärder är sannolikheten hög för att Sverige återigen, som på våren 2011, fälls i EU-domstolen för olagligt farlig luftkvalitet. Men denna gång kan följden också bli höga bötesbelopp. Regeringen är klart nervös för detta, men istället för effektiva åtgärder som räddar liv så försöker den trixa med siffror.

Som om detta inte vore nog visar ny världsledande forskning att partiklarna kan döda vid klart lägre halter än vad som tidigare känt. De gränsvärden som satts upp inom EU, som Sverige alltså inte klarar i flera städer, visar sig därmed ligga för högt.

Det visar sig också att halterna nu ligger högt i exempelvis Stockholm även på hösten.

Den nya förvärrade problembilden sätter en tydlig press på regeringen att vidta åtgärder.

Det är nog få politiska beslut som så billigt skulle rädda så många människoliv som avgifter på dubbdäcken skulle göra.

Kommentera

7 thoughts on “Höga halter av dödliga partiklar även under hösten

 1. Om SNF menar allvar med det Mikael Karlsson skriver här borde man driva frågan om att införa avgift på körning med dubbdäck \”innanför murarna\” i de storstäder där problemen är som störst. Inte som en generell avgift på dubbdäck. Ett sådant system borde dessutom enkelt kunna kopplas mot de system som redan idag hanterar de s.k. trängselskatterna.
  Är ni i SNF beredda att göra det och eventuellt stöta er med era nya medlemmar eller ska som vanligt när SNF föreslår något folk i glesbyggden bära bördan åt andra?

  • Först en rättelse. Föreningen har medlemmar i hela landet och medlemstalet ökar i hela landet och inte bara i städer. På det viset är vi en ovanlig förening, stark i städer och stark i glesbygd. Bland de fem starkaste kretsarna finns tex såväl Rättvik som Danderyd. Det är dessutom medlemmarna som avgör vad föreningen gör och tycker och inte. Det går heller inte visa på något sätt att våra förslag slår mot glesbygden. Sluta gärna sprida sådana villfarelser. Med detta sagt har vi inte tagit ställning till detaljer i ett system med dubbdäcksavgift, men utgångspunkten för snart sagt varje styrmedel är att de samhällskostnader som finns ska täckas in och då kan differentiering vara bra att göra, som sker med trängselskatten exempelvis, som tas ut där problemen är som värst. Jag kan återkomma om detta senare.

   • Tack för svaret Mikael.
    Det ska bli spännande att se vilken modell för dubbdäcksavgifter ni kommer fram till.
    Så till rättelsen.
    Det finns en mycket bra medicin mot villfarelser. Den heter fakta. Om du vill bota min villfarelse kan du t.ex redovisa medlemsutvecklingen de senaste 5 åren förslagsvis fördelad på Jordbruksverkets uppdelning i Storstadsområden, Stadsområden, Landsbygd och Gles Landsbygd. Det borde inte vara så svårt eftersom den är baserad på kommuner och det bara är att använda postnummerlistan.
    Ditt svar här är tyvärr lite för svävande för att övertyga mig.

    • Hej igen Mikael,

     hur blir det? Tänker du bota mina villfarelser eller ska jag tolka din tystnad som att statistiken bekräftar dem?
     OSA
     mvh
     Mats

 2. Det är väl bara att ta efter Norge. Där tas det ut en dubbdäcksavgift vid infarter till städer. Inte för att jag fattar hur partikelantalet blir mindre farligt för att det kostar. Det måste ju vara ett mindre antal dubb som ska gälla. Det måste betyda att den med sämre ekonomi får köra mer trafikfarligt.
  Varför inte förbjuda biltrafik i städerna istället? Där finns ju en fungerande kollektivtrafik.
  Du Mikael, varför skriver du inte det här inlägget på engelska? Vargen är alltså viktigare än luftföroreningarna för naturskyddsföreningen.

 3. Hej! Jag har en fråga som inte rör detta inlägg! Jag undrar hur mycket mer/mindre genmodifierad bomull genererar i energiutsläpp, bekämpningsmedel, vatten och vinster?

Kommentering är stängd.