Klimatet och valet: håller partierna med IPCC och OECD?

På dagens DN debatt skriver professor Thomas Sterner, som är medförfattare till IPCC:s nya rapport om åtgärder mot klimatförändringen, att vad som behövs är ”starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”.

OECD:s generalsekreterare Angel Gurría är minst lika tydlig: ”A clear, long term signal that the price of emissions will only go one way – up – would be the best path to put us on a trajectory towards zero emissions.”

Det behövs givetvis med än höjda priser på utsläpp av växthusgaser. Utfasning av bidrag till fossila bränslen och enorma investeringar i förnybar energi och energieffektiva lösningar är viktiga. Vad som behövs varierar förstås från ett land till ett annat. Men frågan infinner sig ändå nu under detta svenska supervalår:

Vilka partier går till val på höjda koldioxidskatter, det i särklass mest effektiva sättet att driva ner utsläppen?

Och vilka partier bortser från vad OECD och IPCC säger om detta?

Det ska bli spännande att se vilka som kan och vågar svara. Frågan om höjda koldioxidskatter är viktig eftersom den är så konkret. Det är få frågor som så tydligt avslöjar vad partierna egentligen vill i klimatfrågan.

 

Kommentera

One thought on “Klimatet och valet: håller partierna med IPCC och OECD?

  1. vad jag inte kan förstå är hur skatt kan sänka klimateffekter! är det inte bättre att satsa slantarna på rening av utsläppen, och förbjuda ämnen som inte kan renas?

Kommentering är stängd.