Lite miljöfakta inför dagens partiledardebatt

Att tänka på om miljön inför dagen partiledardebatt:

1. Bara 2 av riksdagens 16 miljömål uppnås. Övriga 14 förutsätter nya resurser och nya styrmedel.

2. Av statsbudgeten läggs bara 5 promille på utgiftsområde 20, natur- och miljö. Varje utvärdering av miljömålen visar behov av höjt anslag.

3. Svenska miljöskatter som andel av skattebasen eller BNP är medelmåttiga jämfört med andra OECD-länder. Det var länge sedan de höjdes. Se mer tidigare i denna blogg.

4. Det finns parlamentarisk majoritet för skärpt miljöpolitik i flera frågor, tex malus-bonus för bilar, men blockpolitiken dödar framsteg. Läs mer på DN debatt.

5. I klimatpolitiken har det främst varit stillestånd, i naturvårdspolitiken har det gått bakåt, i kemikaliepolitiken har förbättring skett. Hur vill nu partierna gå vidare?